آرایش دیجیتالی در فتوشاپ گالری عکس محصول

آرایش دیجیتالی در فتوشاپ

آرایش و پیرایش در فتوشاپ

 • ارسال به یک دوست
 • آرایش دیجیتالی در فتوشاپ

  آرایش دیجیتالی در فتوشاپ

  رفـــقای خود را شــگفت زده کنید

  دوست خود را شگفت زده کنید ، با ارسال محصولات شگفت انگیز به ایمیل دوستان و رفقای خود ، آن ها را از وجود محصولاتی که ممکن است به آنها علاقه مند باشند مطلع سازید


 • آرایش و پیرایش عکس در فتوشاپ،روتوش چشم،روتوش ابرو،روتوش مژه ها،روتوش لب

  آرایش لب در فتوشاپ،تعویض و زیبا سازی رنگ چشم در فتوشاپ،روتوش سیاهی زیر چشم

  این آموزش مربوط به آرایش و ویرایش اجزای چهره انسان در فتوشاپ  است

   

   در 2 دی وی دی

  موراد آموزشی
  Adding Lipstick n Make Up using Adobe Photoshop Elements  
  Adobe Photoshop  Make up
  Adobe Photoshop Tutorial Dark Circle and Bag Removal under Eyes
  Apply Makeup in Photoshop
  Applying Eye Make-up on Photoshop TUTORIAL Eye Shadow Eye Liner
  Awesome Photoshop Skills Professional Fashion & Beauty Retouching
  Candy Lips Photoshop Paso x Paso
  Change Eye Color Easily in Photoshop CS6
  Changing Lip color Eye color tone correction Photoshop CS5 (Tutorial)
  Changing Makeup with Frequency Separation in Photoshop (Removing Make-up)
  Complete Change over in Adobe Photoshop Cs6_cs5 Beginners Tutorial
  Contributor Tutorials How to remove dark circles from under the eyes
  Create Makeup From Scratch In Photoshop - A Phlearn Video Tutorial
  Digital Makeup - PSMamas  Lip Gloss Optimizer Part 1
  Digital Makeup - PSMamas  Lip Gloss Optimizer Part 2
  Digital Photography Tutorial - Adding Lipstick - Recoloring Lips in Photoshop
  Editing and Brightening Eyes - CS6 (Tutorial)
  Enhance your eyes in Photoshop
  Eye makeup_ Photoshop retouching
  Face retouching using lightroom 4 and photoshop cs6
  Hair Retouching
  How to add Makeup in photoshop
  How To Brighten Circles Under Eyes In Photoshop CS5
  how to change eye color in photoshop cs6
  How to change Eye Colour on adobe photoshop CS6
  How to Change Eye Colour using Photoshop CS6 - Erode Designs
  How to Change Nose Size with Photoshop
  How to Change the Color of Eyes in Adobe Photoshop CS6 Tutorial
  How To Change The Eye Color Using Photoshop CS6 (Very Easy Way!!)
  How to do Make up in Photoshop CS5
  How to easily retouch peoples eyes in Adobe Photoshop
  HOW TO REMOVE MAKE UP IN PHOTOSHOP.avi
  How to REMOVE make up using Adobe Photoshop Elements 7
  How to use Photoshop brush lips_ in photo shop
  Learn Photoshop - How to Perform a Digital Nose Job
  Make-up with Photoshop   How to add Lip Gloss
  Makeup by photoshop Cs5  tutorial
  Photoshop - Make Up & Lashes
  Photoshop - Remove Dark Circles Under Eyes.m
  Photoshop Remove Dark Circles Under Eyes
  Photoshop Removing Bags Under Eyes
  Photoshop Enhancing the eyes
  photoshop CS4 tutorial eyes and makeup
  Photoshop CS5 - Digital Make Up Tutorial
  photoshop CS5 makeup  skin retouch - eye color change
  Photoshop CS5 Virtual Make Up Tutorial
  photoshop cs5 nose tutorial
  Photoshop CS5 Tutorials - How to change lip color in photoshop CS5 lipstick  
  Photoshop CS5 Dull to Gorgeous Eyes
  Photoshop CS5 CS6 How To Enhance Your Eyes & Change Your Eye Color
  Photoshop CS6  Best Way Change Eye Color by Veyrong

  Photoshop Eye & Makeup Enhancements  
  Photoshop ow to Remove Makeup!
  Photoshop LIPS! Great Way to Change Lip Color
  Photoshop Removing Eye Make-Up Easy
  Portrait Retouching - Eye Retouch Tutorial
  quick makeup with photoshop cs4
  Realistic Eyelashes & Eyeshadow Makeup Effects in Photoshop Tutorial
  Realistic Rainbow Eyes Makeup in Adobe Photoshop cs6.mp4
  Remove Make Up in Adobe Photoshop CS6
  remove makeup from eyes using adobe photoshop
  Removing Dark Circles on Eyes in Adobe Photoshop - Easy Tutorial
  Retouch_Digital makeup in photoshop
  Retouching Eyes Professionally - Photoshop CS6 Tutorial
  Touch Up Blemishes and Under-Eye Circles In Photos Using Photoshop
  Tutorial for putting eye makeup using Adobe PSE
  Tutorial How to change eyes color using Adobe Photoshop CS6
  Tutorial Photoshop Makeup Eyes Color & Skin Color Change
  Ultimate Nose extreme makeover  Photoshop Tutorial part 1
  photoshop cs6 change lip or face color tutorial
  photoshop cs6 how to enhance lips eyes and apply digital make up
  Photoshop CS6 Quick Tutorial How To Change Eye Color
  photoshop cS6 speed art (how to makeup)
  Photoshop CS6 tutorial lips enhancement tip
  Photoshop CS6  Change EYE color Tutorial HD  
  Photoshop CS6 How to Remove Makeup
  Photoshop Elements More Eye Retouching Techniques
  Photoshop Eye Makeup
  Photoshop eyes & makeup Tutorial with PS CS4
  Photoshop Eyes Make Up
  Photoshop Tutorial Make-Up Lipstick
  Photoshop Tutorial Make-up Softer Skin
  Photoshop tutorial Removing shadows (bags) under eyes
  Photoshop Tutorial change nose size using liquify tool
  Photoshop tutorial extreme retouching makeup hair and eyes
  PhotoShop Tutorial Removing Dark Circles and Lines Around Eyes
  Using Curves to change eye makeup Adobe Photoshop

  هنوز نظری ارسال نشده است.

  • روی عکس کلیک کنید

   روی عکس کلیک کنید
  • روی عکس کلیک کنید

   روی عکس کلیک کنید
  • روی عکس کلیک کنید

   روی عکس کلیک کنید
  • روی عکس کلیک کنید

   روی عکس کلیک کنید
  • روی عکس کلیک کنید

   روی عکس کلیک کنید