امــتیاز وفاداری چیست؟

تخفیفی برای شما در خریدهای بعدی است 

با خرید هر 15000 تومان مبلغ 1000 تومان در حساب شما منظور می‏‌شود و شما می توانید

در خرید بعدی آن را خرج کنید(امتیاز وفاداری فقط در خرید بعدی اعمال می شود)

 اعتبار امتیاز وفاداری از زمان دریافت  60 روز می باشد و در صورت استفاده  نکردن باطل می شود
 


 • روی عکس کلیک کنید

  روی عکس کلیک کنید
 • روی عکس کلیک کنید

  روی عکس کلیک کنید
 • روی عکس کلیک کنید

  روی عکس کلیک کنید
 • روی عکس کلیک کنید

  روی عکس کلیک کنید
 • روی عکس کلیک کنید

  روی عکس کلیک کنید